[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10

  ปฎิทินกิจกรรม
<< กรกฏาคม 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
>> รายการกิจกรรมทั้งหมด


16 / ก.ย. / 2559
ประชุมกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 405 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
23 / ส.ค. / 2559
โครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษา รุ่นที่ 1-3
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจบริการ
16 / ส.ค. / 2559
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กันยนยน 5559
4 / ส.ค. / 2559
บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญร่วมใส่เสื้อสีฟ้าเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๗ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ระหว่างวันที่ ๘-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
4 / ส.ค. / 2559
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และการใช้สื่อสารสนเทศพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ในวันพุธ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมการ์เด้น 2 ชั้น 2 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
 

e-Learning
ระบบบริหารการศึกษาสำหรับนักศึกษา
ค้นหนังสือและวารสาร
สรุปจำนวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 410 คน
สรุปจำนวนอาจารย์ประจำ
ศาสตราจารย์ 4
รองศาสตราจารย์ 10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6
อาจารย์ 22
รวมทั้งสิ้น 42 คน
สรุปจำนวนสารสนเทศ
ดุษฎีนิพนธ์ 178
วิทยานิพนธ์์ 518
ภาคนิพนธ์ 1,259
Journal  
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
จุดเชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก

145/9  ถนนสุโขทัย  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Suan Dusit Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Suan Dusit Rajabhat University