[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10

  ปฎิทินกิจกรรม
<< มิถุนายน 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
>> รายการกิจกรรมทั้งหมด


  

  

16 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 405 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
23 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษา รุ่นที่ 1-3
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจบริการ
16 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กันยนยน 5559
4 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญร่วมใส่เสื้อสีฟ้าเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๗ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ระหว่างวันที่ ๘-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
4 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และการใช้สื่อสารสนเทศพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ในวันพุธ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมการ์เด้น 2 ชั้น 2 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร
29 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการประเมินผล การปฏิบัติงานแนวใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน และทิศทางการบริหารงานบุคคลตาม
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครราชสีมา
29 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลาเปิดรับสมัคร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559
14 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 405 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และการใช้สื่อสารสนเทศพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ในวันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมชมนภา โรงแรมสวนบวกหาด หัวหิน/ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
6 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ (รอบ 2) และรายละเอียดการรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อ
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้ทำทางการศึกษา (รุ่นที่ 2)
22 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
7th International Symposium on Special Education
Assistive Technology Services: Bridging Opportunities for a Better Quality of Life
21 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา
8 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวหลักสูตร
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
7 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การพิจารณาร่างหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว
การพิจารณาร่างหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการใช้สื่อสารสนเทศพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบ่งปันน้ำใจมอบสิ่งของจำเป็น และเลี้ยงอาหารกลางวัน
มูลนิธิเด็ก โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
16 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจสู่น้องผู้ยากไร้
ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 31 พฤษภาคม 25559
10 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นำทางการศึกษา
16 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บัณฑิตวิทยาลัยจัดงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย
16 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีไหว้ครู ประจำปีพุทธศักราช 2559
ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บัณฑิตวิทยาลัย
15 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้ทำทางการศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/23 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

e-Learning
ระบบบริหารการศึกษาสำหรับนักศึกษา
ค้นหนังสือและวารสาร
สรุปจำนวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 410 คน
สรุปจำนวนอาจารย์ประจำ
ศาสตราจารย์ 4
รองศาสตราจารย์ 10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6
อาจารย์ 22
รวมทั้งสิ้น 42 คน
สรุปจำนวนสารสนเทศ
ดุษฎีนิพนธ์ 178
วิทยานิพนธ์์ 518
ภาคนิพนธ์ 1,259
Journal  
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
จุดเชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก

145/9  ถนนสุโขทัย  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Suan Dusit Rajabhat University มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต Suan Dusit Rajabhat University